Borup gymnastikforening afholder generalforsamling mandag den 21. marts 2022 kl. 19.00 i Klubhuset, Hovedgaden 65

Dagsorden i flg. vedtægter.

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning v/formanden
  3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
  4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.
  8. Eventuelt

På valg er formand og sekretær - begge modtager genvalg  

Forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Nyheder

Arrangementer

Bliv medlem af Borup Gymnastikforening i dag

Gå til tilmelding

Vores sponsorer